Creëer bufferzone
van 1,5 mtr.

Buffr ® detecteert de signalen van andere Buffrs zodra deze binnen 1,5 mtr. van elkaar komen. In dat geval wordt een Beep signaal afgegeven ten teken dat collega’s en/of bezoekers jegens elkaar een stapje terug moeten doen.

‘’Wanneer afstand houden niet meer nodig is, bouwen we de Buffr kosteloos voor u om tot één van onze andere applicaties’’.

Creëer bufferzone
van 1,5 mtr.

Buffr ®  detecteert de signalen van andere Buffrs zodra deze binnen 1,5 mtr. van elkaar komen. In dat geval wordt door Buffr ® een Beep signaal afgegeven ten teken dat collega’s en/of bezoekers zich binnen een straal van 1,5 mtr. van elkaar bevinden en een stapje terug moeten doen.

Meet Buffr ®

Buffr ® waakt over
“social distancing”.

Eenvoudig aan te brengen op
kleding met magneetbevestiging.

Buffr ®  biedt 100% privacy.

Batterijduur: gemiddeld
tussen 10 en 14 werkdagen.

Na COVID-19 kosteloos om te
bouwen naar andere applicaties

Buffrs reageren op elkaar
als zij binnen 1,5 mtr. van elkaar komen.

Wat doet Buffr ®
voor uw bedrijf?

De 1,5 mtr. economie leidt tot gewenning en daardoor tot afnemende discipline. Reden, waarom instrumenten nodig zijn om iedereen alert te houden.

Buffr:

  • Creëert een bufferzone van 1,5 mtr. tussen personen.
  • Vraagt geen investering in infra-structuur.
  • Detecteert de signalen van andere Buffrs zodra deze binnen 1,5 mtr. van elkaar komen. In dat geval wordt een Beep signaal afgegeven ten teken dat collega’s en/of bezoekers jegens elkaar een stapje terug moeten doen.
  • Bevordert ‘social distancing’ binnen uw onderneming tegen lage kosten, zonder privacy issues.

Bekommer u actief om de gezondheid van uw collega’s en bezoekers.

Wat doet Buffr
voor uw bedrijf?

De 1,5 mtr. economie leidt tot gewenning en daardoor tot afnemende discipline. Reden, waarom instrumenten nodig zijn om een ieder alert te houden, Buffr:

  • Creëert een bufferzone van 1,5 mtr. tussen personen te creëren.
  • Vraagt geen investering in infra-structuur.
  • Detecteert de signalen van andere Buffrs zodra deze binnen 1,5 mtr. van elkaar komen. In dat geval wordt een Beep signaal afgegeven ten teken dat collega’s en/of bezoekers jegens elkaar een stapje terug moeten doen.
  • Bevorderd ‘social distancing’ binnen uw onderneming tegen lage kosten, zonder privacy issues.

Bekommer u actief om de gezondheid van uw collega’s en bezoekers.

DigitalAlerts
High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven

Telefoonnummer
085 – 040 80 13
(tijdens kantooruren)

info@buffr.eu

Interne links

  

© 2020 Auteursrecht – Buffr.eu – Buffr is een onderdeel van DigitalAlerts

© 2020 Auteursrecht – Buffr.eu – Buffr is een onderdeel van DigitalAlerts